olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_31

olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_31

Tiêu đề: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_31
Alt: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_31
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Nằm ở địa thế khá đẹp với khối kiến trúc cổ điển Olive Bay ra đời dựa trên tiền thân là Cafe Olive. Vịnh Olive được thiết kế trên tinh thần mang hơi biển vào…

Tìm kiếm cho: