olivebay_4

olivebay_4

Tiêu đề: olivebay_4
Alt: olivebay_4
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Nằm ở địa thế khá đẹp với khối kiến trúc cổ điển Olive Bay ra đời dựa trên tiền thân là Cafe Olive. Vịnh Olive được thiết kế trên tinh thần mang hơi biển vào…

Tìm kiếm cho: