olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_1

olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_1

Tiêu đề: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_1
Alt: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_1
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Nằm ở địa thế khá đẹp với khối kiến trúc cổ điển Olive Bay ra đời dựa trên tiền thân là Cafe Olive. Vịnh Olive được thiết kế trên tinh thần mang hơi biển vào…

Tìm kiếm cho: