olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_21

olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_21

Tiêu đề: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_21
Alt: olive-bay-beer-garden-84-tran-huy-lieu_21
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Nằm ở địa thế khá đẹp với khối kiến trúc cổ điển Olive Bay ra đời dựa trên tiền thân là Cafe Olive. Vịnh Olive được thiết kế trên tinh thần mang hơi biển vào…

Tìm kiếm cho: