NOI-THAT-PHONG-KARAOKE-OLYMPUS-4-V2

NOI-THAT-PHONG-KARAOKE-OLYMPUS-4-V2

Tiêu đề: NOI-THAT-PHONG-KARAOKE-OLYMPUS-4-V2
Alt: NOI-THAT-PHONG-KARAOKE-OLYMPUS-4-V2
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Phòng Olympus - là một phòng Master VIP trong chuỗi hệ thống phòng karaoke của Kingdom đầu tư trong năm 2014. Vẫn theo phong cách cổ điển - luxury mà từ trước…

Tìm kiếm cho: