kingdom-karaoke-toilet-room

kingdom-karaoke-toilet-room

Tiêu đề: kingdom-karaoke-toilet-room
Alt: kingdom-karaoke-toilet-room
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Phòng Olympus - là một phòng Master VIP trong chuỗi hệ thống phòng karaoke của Kingdom đầu tư trong năm 2014. Vẫn theo phong cách cổ điển - luxury mà từ trước…

Tìm kiếm cho: