kingdom-karaoke-da-thi-cong-3

kingdom-karaoke-da-thi-cong-3

Tiêu đề: kingdom-karaoke-da-thi-cong-3
Alt: kingdom-karaoke-da-thi-cong-3
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Phòng Olympus - là một phòng Master VIP trong chuỗi hệ thống phòng karaoke của Kingdom đầu tư trong năm 2014. Vẫn theo phong cách cổ điển - luxury mà từ trước…

Tìm kiếm cho: