khu-dan-cu-him-lam-q7

khu-dan-cu-him-lam-q7

Tiêu đề: khu-dan-cu-him-lam-q7
Alt: khu-dan-cu-him-lam-q7
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Him Lam Tân Hưng là khu dân cư cao cấp hội đủ các tiêu chuẩn cho cuộc sống hiện đại, có khu đại siêu thị rộng hơn 3,1ha do tập đoàn Lotte Hàn Quốc xây dựng,…

Media - Mặt bằng kinh doanh khu dân cư Him Lam Quận 7:

Tìm kiếm cho: