sunwah-pearl-saigon-layout-block-b1

sunwah-pearl-saigon-layout-block-b1

Sơ đồ mặt bằng White House (B1), căn hộ 50 tầng Quận 1
Floor Plan Layout – White House (B1), apartment tower with 50 storeys in district 1, Vietnam

Tiêu đề: sunwah-pearl-saigon-layout-block-b1
Alt: sunwah-pearl-saigon-layout-block-b1
Chú thích: Sơ đồ mặt bằng White House (B1)
Type: image/jpeg
Mô tả: Sơ đồ mặt bằng White House (B1), căn hộ 50 tầng Quận 1
Floor Plan Layout – White House (B1), apartment tower with 50 storeys in district 1, Vietnam

Uploaded To:

Tập đoàn Sunwah Group đã công bố Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl bản chính thức của 3 tòa tháp căn hộ chung cư là White House, Silver House và Golden House. Dự án…

Tìm kiếm cho: