shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1

shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1

Tiêu đề: shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1
Alt: shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Công trình: Shi Coffee Lounge | tháng 8 - 2017 Chủ trì: Dan Pham - Daan Interior Thiết kế /3D Visualized : Linh Le, Hang Pham - Daan Interior Phác thảo: Loan…

Tìm kiếm cho: