shi-coffee-lounge 14-8-2017_mat-tien_cv

shi-coffee-lounge 14-8-2017_mat-tien_cv

Phối cảnh mặt tiền Shi coffee lounge

Tiêu đề: shi-coffee-lounge 14-8-2017_mat-tien_cv
Alt: shi-coffee-lounge 14-8-2017_mat-tien_cv
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Phối cảnh mặt tiền Shi coffee lounge

Uploaded To:

Công trình: Shi Coffee Lounge | tháng 8 - 2017 Chủ trì: Dan Pham - Daan Interior Thiết kế /3D Visualized : Linh Le, Hang Pham - Daan Interior Phác thảo: Loan…

Tìm kiếm cho: