shi rooftop 310718 cau thang v1

shi rooftop 310718 cau thang v1

Tiêu đề: shi rooftop 310718 cau thang v1
Alt: shi rooftop 310718 cau thang v1
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Thiết kế và triển khai thi công Shi Rooftop bar. Shi Rooftop là sky bar sân thượng. Dự án: SHI ROOFTOP | 07.2018 Chủ trì: Dan Pham - Daan Interior Thiết kế/3D…

Tìm kiếm cho: