Thiết kế bếp ăn công ty - Project: Song-Han-HIS-Office

Thiết kế bếp ăn công ty - Project: Song-Han-HIS-Office

Thiết kế bếp ăn công ty. Các văn phòng trên cao ốc khi thiết kế thi công bếp ăn sẽ giúp nhân viên thoải mái hơn, giờ giấc đảm bảo. Thiết kế thi công bếp ăn văn phòng tạo cảm giác ấm cúng, đoàn kết, năng suất làm việc cao hơn.

Tiêu đề: Thiết kế bếp ăn công ty - Project: Song-Han-HIS-Office
Alt: Thiết kế bếp ăn công ty - Project: Song-Han-HIS-Office
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Thiết kế bếp ăn công ty. Các văn phòng trên cao ốc khi thiết kế thi công bếp ăn sẽ giúp nhân viên thoải mái hơn, giờ giấc đảm bảo. Thiết kế thi công bếp ăn văn phòng tạo cảm giác ấm cúng, đoàn kết, năng suất làm việc cao hơn.

Uploaded To:

Công trình: Sông Hàn - H.I.S Office | 08-09.2016 Thời gian thi công: 08 - 09/2016 Concept/3D Visualized: Tri Nguyen of Daan Interior Thi công xây dựng: Daan…

Tìm kiếm cho: