V Room Bar (mô hình Bar có những ngày dành riêng cho người đồng tính)

V Room Bar (mô hình Bar có những ngày dành riêng cho người đồng tính)

được lấy ý tưởng từ bộ phim The Danish Girl

Tiêu đề: V Room Bar (mô hình Bar có những ngày dành riêng cho người đồng tính)
Alt: V Room Bar (mô hình Bar có những ngày dành riêng cho người đồng tính)
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: được lấy ý tưởng từ bộ phim The Danish Girl

Uploaded To:

Công trình: V Room Bar | Hoàn thành tháng 04.2015 Concept / Design / 3D Visualized : Dan Pham of Daan Interior Thi công: Daan Interior Địa điểm: V Room Bar - 5H…

Tìm kiếm cho: