Không gian bên trong Nhà hàng Nướng và Xoay Đường D2 Bình Thạnh

Không gian Nhà hàng Nướng và Xoay Đường D2 Bình Thạnh

Tiêu đề: Không gian bên trong Nhà hàng Nướng và Xoay Đường D2 Bình Thạnh
Alt: Không gian Nhà hàng Nướng và Xoay Đường D2 Bình Thạnh
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Nhà hàng Nướng và Xoay - 198A Đường D2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Dự án: Nhà hàng Nướng và Xoay | 10.2016 Concept/Thiết kế: Tri Nguyen - Daan…

Tìm kiếm cho: