whisk v3_09

Quầy bánh whisk Aeon Mall Bình Tân

whisk Aeon Mall Bình Tân, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Tiêu đề: whisk v3_09
Alt: Quầy bánh whisk Aeon Mall Bình Tân
Chú thích: whisk Aeon Mall Bình Tân, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Type: image/jpeg
Mô tả: whisk Aeon Mall Bình Tân, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Uploaded To:

Quầy bánh, cafe và thức uống Whisk nằm trong Aeon Mall Bình Tân Dự án: Whick | 12.2016 Địa điểm: Aeon Mall Bình Tân, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Thiết kế/3D…

Media - Whisk Food Court - Aeon Mall Bình Tân, Hồ Chí Minh:

Tìm kiếm cho: