View quán cosi-coffee_04_005 trà sữa

View quán cosi-coffee_04_005 trà sữa

Dự án cửa hàng Cosi coffee shop 30 Đinh Tiên Hoàng. Khu ngồi bệt, sàn gỗ, bàn gốc cây

Tiêu đề: View quán cosi-coffee_04_005 trà sữa
Alt: View quán cosi-coffee_04_005 trà sữa
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Dự án cửa hàng Cosi coffee shop 30 Đinh Tiên Hoàng. Khu ngồi bệt, sàn gỗ, bàn gốc cây

Uploaded To:

Cửa hàng cafe và trà sữa Cosi Dự án: Cosi Coffee shop | 04.2017 Chủ trì: Dan Pham - Daan Interior Thiết kế/3D Visualized: Hang Pham - Daan Interior Địa điểm: 30…

Tìm kiếm cho: