milk-tea-123-phan-dinh-phung-pleiku-v8_30

milk-tea-123-phan-dinh-phung-pleiku-v8_30

Tiêu đề: milk-tea-123-phan-dinh-phung-pleiku-v8_30
Alt: milk-tea-123-phan-dinh-phung-pleiku-v8_30
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Công trình trà sữa Milk Tea - 123 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai. Thiết kế thi công nội thất. Dự án: Milk Tea | 07.2016 Concept/Thiết kế: Tri Nguyen - Daan…

Tìm kiếm cho: