noi-that-nha-hang-bros-steak-2

noi-that-nha-hang-bros-steak-2

Tiêu đề: noi-that-nha-hang-bros-steak-2
Alt: noi-that-nha-hang-bros-steak-2
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Brossteak là chuỗi cửa hàng chuyên phục vụ Chopped steak, Beff steak & Fast Foods theo hình thức take away. BROS STEAK - HCMC Dự án: BROS STEAK | 07.2019…

Media - Thiết kế thi công nhà hàng Brossteak - 303 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3:

Tìm kiếm cho: